Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ηρακλείου, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2003
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Μηχανήματα - Εργαλεία - Λειαντικά)
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-ΣΤ-43.22 - Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
4-Γ-33.12 - Επισκευή μηχανημάτων  
4-ΣΤ-41.20 - Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
4-ΣΤ-43.21 - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
4-Ζ-46.69 - Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
4-Ζ-46.73 - Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
4-Μ-71.11 - Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
4-Μ-71.12 - Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
4-Μ-71.20 - Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
4-Μ-74.90 - Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 43221102 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
33121200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)
41202001 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ
43211004 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43221108 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ
46691965 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
46691998 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ
46692014 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
46731618 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α.
71113104 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
71113105 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
71121101 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
71121501 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
71121601 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ)
71121903 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
71201103 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
71201108 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
74901300 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Εισαγωγές, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Έχει τμήμα Ερεύνας: όχι
Σκοπός Εταιρείας
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων με την κτήση, ανέγερση και εκμετάλλευση γηπέδων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, ξενοδοχείων, μοτέλ, ξενώνων, περιπτέρων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και κέντρων αναψυχής, κάμπιγκ, λειτουργία καταστημάτων πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών εν γένει εγκαταστάσεων ατομικού ή ομαδικού τουρισμού. 2) Η διενέργεια εργασιών γραφείων γενικού τουρισμού, η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρα που προορίζονται για τη μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας και η διοργάνωση θαλασσίων και χερσαίων εκδρομών. 3) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ημεδαπών ή αλλοδαπών ξενοδοχειακών ή τουριστικών επιχειρήσεων και κάθε άλλης επιχείρησης που είναι συναφής με τουριστικές ή ξενοδοχειακές εκμεταλλεύσεις. 4) Η λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης μισθώσεως αυτοκινήτων και δικύκλων κάθε κατηγορίας, καθώς επίσης και η εκμετάλλευση, αγορά μίσθωση κάθε είδους χερσαίου, θαλασσίου ή εναέριου μέσου μεταφοράς. 5) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών και ερευνών τεχνικών, οικονομοτεχνικών, περιβαλλοντικών, σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων, κάθε μορφής μελέτες για έργα αναπτυξιακά και υποδομής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλογης φύσης με τα παραπάνω. 6) Η ανάληψη, μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθώς και η λειτουργία και συντήρηση υποδομών, εγκαταστάσεων μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των ως άνω έργων. 7) Η αξιοποίηση, επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία και διανομή προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. 8) Η εμπορία, διανομή, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση παντός είδους αγαθών, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων και κάθε είδους εμπορευμάτων. 9) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών που εισάγουν ή εμπορεύονται παρόμοια είδη. 10) Η παροχή υπηρεσιών, ερευνών και αναλύσεων χημικών, βιοχημικών και μικροβιολογικών σε χημικά ή μικροβιολογικά εργαστήρια της εταιρίας ή τρίτων που αφορούν νερό, τρόφιμα, ποτά, λύματα, υγρά απόβλητα και συναφή είδη. 11) Οι υπηρεσίες διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόγειου, επιφανειακού και ανακυκλωμένου νερού, που περιλαμβάνουν, άντληση, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και εν συνεχεία διάθεση του νερού, για αστικές, τουριστικές, βιομηχανικές και γεωργοκτηνοτροφικές χρήσεις. 12) Οι υπηρεσίες διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. α) Υγρών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών), που περιλαμβάνουν, την συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση-διάθεση των παραγομένων εκροών και υποπροϊόντων, β) Στερεών αποβλήτων (οικιακών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και βιομηχανικών), που περιλαμβάνουν, συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, διαλογή-διαχωρισμό, επεξεργασία και ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση των παραγομένων εκροών και υποπροϊόντων, γ) Ειδικών αποβλήτων (ιατρικών, νοσοκομειακών, εκτροφείων, σφαγείων, λασπών, πετρελαιοειδών), που περιλαμβάνουν την συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση-διάθεση των παραγομένων εκροών και υποπροϊόντων. 13) Η παραγωγή και εν συνεχεία η χρήση ή η μίσθωσή τους σε έργα και η εμπορία τυποποιημένων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή εμπορία, εγκατάσταση, μίσθωση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων (υγρών στερεών και αερίων). Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία. β) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος. γ) Να ιδρύει, μισθώνει, αγοράζει και εν γένει εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο βιοτεχνικές ή άλλες σχετικές με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εγκαταστάσεις ή ακίνητα αστικά ή αγροτικά. δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Περιφερειών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύηση της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υπέρ προσώπων που υποδεικνύονται από αυτήν.