Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.75) Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Νομός Λασιθίου
Νομική μορφή
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 1990
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)