Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(47.22) Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα   (Τομέας COVID: 1)
Διεύθυνση
ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2012
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Έχει τμήμα Ερεύνας: ναι
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)