Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ Α.Β.&Ε.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(23.70) Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2001
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών)