Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΦΟΙ EVER CRETE Ε.Π.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.33) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Έτος Ίδρυσης: 2011
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)