Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΚΗ Ν. ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.75) Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Ιεράπετρας, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Νομός Λασιθίου
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 1975
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)