Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΛΙΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Διεύθυνση
Ρεθύμνης, Ρέθυμνο, Νομός Ρεθύμνου
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση, Έτος Ίδρυσης: 2017
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι Δραστηριότητας
Διάφορες Υπηρεσίες