Βραβεία Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης

Κατηγορίες Βραβείων

1. Βραβείο Καλύτερης Νέας Καινοτόμου Επιχείρησης
Αναγνώριση της καλύτερης νέας καινοτόμου επιχείρησης, με μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής η λειτουργία της εταιρείας να μην ξεπερνά τα 8 έτη από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Βραβείο στην Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας
Αναγνώριση ενός οργανισμού ο οποίος κατάφερε να εντοπίσει και στη συνέχεια να αναπτύξει ένα (υλικό ή άυλο) προϊόν/υπηρεσία και κατ’ αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Ειδικότερα, η καινοτομία προϊόντος απευθύνεται σε μια επιχείρηση που προσφέρει ή χρησιμοποιεί ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό, ενώ ταυτόχρονα προάγει και συνολικότερα τον κλάδο παραγωγής στον οποίο δραστηριοποιείται.
3. Βραβείο στην Καινοτομία Βιωσιμότητας & Ανθεκτικότητας

Αναγνώριση ενός οργανισμού ο οποίος κατάφερε να εντοπίσει και στη συνέχεια να αναπτύξει μια καινοτόμο διαδικασία βιωσιμότητας, η οποία συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της κοινωνικής ζωής, προστατεύει το οικοσύστημα και διατηρεί τους φυσικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές. Η καινοτομία βιωσιμότητας αφορά διαδικασίες, πρακτικές και συστήματα που επιφέρουν σημαντικές θετικές εξωτερικότητες και επιδράσεις στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον.

4. Βραβείο στην Καινοτομία Επιχειρησιακής Διαδικασίας
Αναγνώριση ενός οργανισμού η επιτυχία του οποίου εντοπίζεται κυρίως σε μία καινοτόμο σκέψη, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και στη συνέχεια στην εφαρμογή μιας επιχειρησιακής καινοτομίας Η διαδικασία αυτή συνέβαλε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης μίας ομάδας ή στην ενίσχυση της αποδοτικότητας υλοποίησης ενός έργου στον χώρο του οργανισμού.

Νικητές - Βραβεία Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης 2023

Στα πλαίσια των InnoDays 2023 – H Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής, απονεμήθηκαν βραβεία επιχειρηματικής καινοτομίας στις κάτωθι κατηγορίες

1. Βραβείο Καλύτερης Νέας Καινοτόμου Επιχείρησης
2. Βραβείο στην Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας
3. Βραβείο στην Καινοτομία Βιωσιμότητας & Ανθεκτικότητας
4. Βραβείο στην Καινοτομία Επιχειρησιακής Διαδικασίας