Φυτώριο Ιδεών

Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Πληροφορίες για το Φυτώριο Ιδεών

Το Φυτώριο Ιδεών αποτελεί δράση του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

 

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Η δράση του Φυτωρίου Ιδεών απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχουν και άλλα μέλη των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν είτε στελέχη εταιρειών της Κρήτης, εφόσον τα πρωτότυπα αποτελούν κοινές ερευνητικές προσπάθειες Ιδρυμάτων-επιχειρήσεων, είτε Καθηγητές ή λοιπό ερευνητικό προσωπικό, εφόσον τα πρωτότυπα αναπτύσσονται σε κάποιο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό εργαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής της ομάδας πρέπει να είναι φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός ή μεταδιδακτορικός) ή ερευνητής των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Φυτώριο Ιδεών μπορεί να αποτελούνται από φοιτητές ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων.

Συμμετοχή στο Φυτώριο Ιδεών

Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Συμμετοχής ή επικοινωνώντας με τους:

  • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας., τηλ. 2821037007, email kouggrinis@isc.tuc.gr για το Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Σόρε Σαδμάν, τηλ. 2810545138, email shadman@uoc.gr για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Μάρκος Κουργιαντάκης, τηλ. 2810379677, email mkourg@hmu.gr για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  • Γιώργος Παπαμιχαήλ, τηλ. 2810391904, email george@stepc.gr για το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας

Οδηγός Συμμετοχής (pdf)

Οδηγός Συμμετοχής (pdf)

Υποβολή αίτησης για εθελοντές μέντορες

Υποβολή αίτησης για εθελοντές μέντορες

Διαδικασία Αξιολόγησης (pdf)

Διαδικασία Αξιολόγησης (pdf)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Συμμετοχής ή επικοινωνώντας με τους:

1) Παντελής Σωτηρέλης, τηλ. 6978733012, email psotirelis [@] isc.tuc.gr για το Πολυτεχνείο Κρήτης
2) Άννα Δοξαστάκη, τηλ. 2810393157, email doxastaki [@] uoc.gr για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
3) Μάρκος Κουργιαντάκης, τηλ. 2810379677, email mkourg [@] hmu.gr για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
4) Γιώργος Παπαμιχαήλ, τηλ. 2810391904, email george [@] stepc.gr για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΦΥΤΩΡΙΟ