Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντές μέντορες

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Διαδικασία Υποβολής

Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας  εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί, επισυνάπτοντας σε μορφή *.pdf το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα.

Η Πρόσκληση

Προσωπικά δεδομένα

Η συλλογή όλων των δεδομένων των συμμετεχόντων στο έργο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Please prove you are human by selecting the cup.

    Περισσότερες πληροφορίες

    Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σταύρο Καουκάκη (kaukakis [ @ ] crete.gov.gr)

    Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γιώργο Παπαμιχαήλ (george [ @ ] stepc.gr), επιστημονικό υπεύθυνο της δράσης.

    ΦΥΤΩΡΙΟ