1η Έκθεση Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ)

Δημοσιεύτηκε η 1η Έκθεση Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ), η οποία αναφέρεται στο έτος 2023.


Η έκθεση αφορά το σύνολο της ΕΣΕΕ και λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις εκπλήρωσης του Αναγκαίου Πρόσφορου Όρου 1.1. Περιλαμβάνει στοιχεία από τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και στοιχεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο τέλος του κειμένου παρατίθενται οι εκθέσεις παρακολούθησης της κάθε Περιφέρειας ξεχωριστά.


Η Έκθεση Παρακολούθησης εκπονήθηκε με ευθύνη της ΜΟΝ-ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων και τα αρμόδια για την έξυπνη εξειδίκευση περιφερειακά όργανα.

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Χαρτογράφηση αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό από ΕΚΤ και ΣΕΒΕ

Μια σημαντική πανελλήνια δράση για την αποτύπωση και χαρτογράφηση αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για το 2024, υλοποιείται αυτή την περίοδο από το Εθνικό

Ενημέρωση

2η Πρόσκληση συμμετοχής στον Επιταχυντή Αμυντικής Καινοτομίας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA)

Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση συμμετοχής στον Επιταχυντή Αμυντικής Καινοτομίας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA), εστιάζοντας σε 5 νέες προκλήσεις