Υποβολή Πρότασης στη δράση "Φυτώριο Ιδεών"

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Συμμετοχής ή επικοινωνώντας με τους :

  • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας., τηλ. 2821037007, email kouggrinis@isc.tuc.gr για το Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Σόρε Σαδμάν, τηλ. 2810545138, email shadman@uoc.gr για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Μάρκος Κουργιαντάκης, τηλ. 2810379677, email mkourg@hmu.gr για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  • Γιώργος Παπαμιχαήλ, τηλ. 2810391904, email george@stepc.gr για το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας
ΦΥΤΩΡΙΟ