Μαραθώνιος Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» Hackathon 2023

Η Περιφέρεια Κρήτης και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο Μαραθώνιο Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» (Hackathon), ο οποίος θα διεξαχθεί

το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούρνες, Γούβες Ηρακλείου),
στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Περιφέρειας Κρήτης 
«InnoDays 2023 – Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής». 

(https://innodays.gr/)

Στο Μαραθώνιο Καινοτομίας θα διαγωνιστούν ομάδες ενδιαφερόμενων (project teams) οι οποίες θα αναπτύξουν μια ιδέα σε θεματολογία σχετική με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας διεξάγεται στη μνήμη του Αρτέμη Σαϊτάκη (1954-2021), ο οποίος για πολλά χρόνια διετέλεσε Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και συνέδεσε το όνομά του με τη στήριξη και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

 

Η θεματολογία του Μαραθώνιου Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» είναι από τον Τομέα Υγείας και Ευεξίας και πιο συγκεκριμένα το θέμα στο οποίο οι Ομάδες καλούνται να αναπτύξουν είναι:

Καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών/προϊόντων στον τομέα της Υγείας και Ευεξίας

 Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές ιδεών, χωρίς να αποκλείονται και άλλες ιδέες / περιοχές:

 • Ιδέες/ Εφαρμογές που βασίζονται σε emerging (αναδυόμενες) τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα Υγείας/ Ευεξίας (π.χ. νανοτεχνολογία).
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν στην αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα υγείας/ ευεξίας.
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αξιοποιούν τα μεγάλα δεδομένα, το internet of things, την τεχνητή νοημοσύνη τα πληροφορικά συστήματα και άλλες εφαρμογές από το πεδίο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν νέα μοντέλα συνεργασίας (π.χ. clusters).
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τη σύνδεση του άλλων τομέων της Κρήτης με τον τομέα Υγείας/ Ευεξίας.
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τεχνολογίες που διευκολύνουν τη μετάβαση του τομέας Υγείας/ Ευεξίας σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που ενισχύουν την αποτελεσματική οργάνωση και προώθηση υπηρεσιών υγείας/ ευεξίας.
 

Στις τρεις πρώτες στη συνολική βαθμολογία Ομάδες, θα δοθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία/ έπαθλα. Το σχήμα της βράβευσης έχει ως εξής:

Πρώτη Θέση: 2.500€

Δεύτερη Θέση: 1.000€

Τρίτη Θέση: 500€

 

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Μαραθώνιο Καινοτομίας μπορούν να αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω, ενώ οι ομάδες μπορεί να αποτελούνται από ερευνητές ή φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενο. Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια (1) ομάδες.

Οι ομάδες θα έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του Μαραθωνίου Καινοτομίας και θα βοηθηθούν από ειδικούς (μέντορες) στην διαμόρφωση και παρουσίαση της ιδέας τους.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να μάθουν περισσότερα στη σελίδα της δράσης του Φυτωρίου Ιδεών (https://ibo.crete.gov.gr/fytwrio-idewn/) και να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 στη φόρμα: https://ibo.crete.gov.gr/hackathon-form/

 

 

Για τυχόν απορίες / διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της δράσης, Αν. Καθηγητή Μάρκο Κουργιαντάκη (mkourg@hmu.gr, 2810379677).

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα του Μαραθώνιου Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» (Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης InnoDays 2023 της Περιφέρειας Κρήτης):

 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023:

Κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης οι ακόλουθες διαδικασίες:

 • Προσέλευση / εγγραφές
 •  Παρουσίαση Έργου και Σκοπού του Hackathon – Οδηγίες προς τις Ομάδες
 •  Επιλογή μεντόρων για τις ομάδες
 •  Συνεργασία των ομάδων και των μεντόρων για την οριστικοποίηση της ιδέας και την προετοιμασία της παρουσίασής της

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023:

Κατά την δεύτερη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης οι ακόλουθες διαδικασίες:

 • Παρουσιάσεις και υποστήριξη των Ιδεών των Ομάδων στην Κριτική Επιτροπή (έως 10 λεπτά κάθε παρουσίαση, η οποία θα έχει τη φιλοσοφία/ δομή του επιχειρηματικού καμβά)
 •  Aξιολόγηση των Ιδεών από την Κριτική Επιτροπή
 •  Βράβευση – Τελετή Λήξης

Το τελικό πρόγραμμα του Hackathon θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων Ομάδων και τις προδιαγραφές της εκδήλωσης καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας αποτελεί δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του Έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Μάρκο Κουργιαντάκη.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» (Hackathon)) αποτελεί δράση του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην καινοτόμο επίλυση προβλημάτων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της κινητοποίησης του δημιουργικού ανθρώπινου κεφάλαιού των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων της Κρήτης

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στo Ηράκλειο (21 Ιουνίου)

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις στην