Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Μικροπεριβάλλοντος του καρκίνου, μετάστασης & ανοσίας
Τμήμα Βιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο της Ι. Κεκλίκογλου μελετά τους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στη δημιουργία μετάστασης μετά από αντικαρκινική θεραπεία. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο εστιάζει στο πώς οι θεραπείες επηρεάζουν φυσιολογικά κύτταρα σε όργανα που συνήθως δημιουργούνται μεταστάσεις και πώς αυτά τα κύτταρα αλληλεπιδρούν με τα καρκινικά ώστε να καταφέρουν τα τελευταία να δημιουργήσουν δευτερογενείς όγκους. Επιπλέον, ένας βασικός ερευνητικός άξονας του εργαστηρίου αποτελεί η μελέτη των μηχανισμών ενδοκυτταρικής μεταφοράς και έκκρισης κυστιδίων από καρκινικά κύτταρα μετά από θεραπεία. Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό in vitro και in vivo (ποντίκι) εργαλείων αιχμής.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει μία κρυοτόμο (NX50, Life Technologies), μία μικροτόμο (Leica), ψυγεία και καταψύκτες, φυγοκέντρους, εξοπλισμό ηλεκτροφόρησης DNA και πρωτεϊνών, μία PCR, αναδευτήρες, ένα πεχάμετρο, ένα υδατόλουτρο.