Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το «Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας», ασχολείται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού για το χώρο της Υγείας, παρέχοντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 148