Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Διατροφής Ιχθύων
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο διατροφής ψαριών στο IMBBC επικεντρώνονται στη διερεύνηση των διατροφικών αναγκών των μεσογειακών ψαριών υδατοκαλλιέργειας σε όλα τα διαφορετικά στάδια της ζωής τους, με ιδιαίτερη αναφορά στις απαιτήσεις σε μέταλλα, βιταμίνες, απαραίτητα αμινοξέα και λιπαρά οξέα στο εξελισσόμενο επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί επίσης η ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων βιώσιμων ιχθυοτροφών, προωθώντας την αντικατάσταση των ολοένα πιο σπάνιων και ακριβών θαλάσσιων πόρων με νέα και επεξεργασμένα συμβατικά συστατικά, καθώς και με λειτουργικά μικροσυστατικά και συμπληρώματα διατροφής. Η βελτίωση της θρεπτικής αξίας βιώσιμων πηγών συστατικών μέσω βιοτεχνολογικών διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής ζωοτροφών αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα