Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Δομής της Ύλης και Φυσικής Laser
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Παρέχει τόσο την εκπαιδευτική εργαστηριακή υποστήριξη των μαθημάτων Φυσικής στους προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσο και ερευνητική υποστήριξη για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί έντονη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα. Όσον αφορά την πρώτη, ασχολείται με τη μελέτη φαινομένων μη γραμμικής οπτικής, τη μελέτη πολυφωτονικών φαινομένων, τη μελέτη της παραγωγής και της δυναμικής Clusters μεγάλου αριθμού ατόμων, την παραγωγή αρμονικών υψηλής τάξης, με την χρήση βραχέων χρονικά παλμών λέιζερ, τη φυσική της διάδοσης βραχέων παλμών λέιζερ σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης και εφαρμογές τους στη μελέτη και ανίχνευση ρύπων και την πυρηνική φυσική με λέιζερ. Στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας μελετά την εφαρμογή των λέιζερ στην Ιατρική και το Περιβάλλον, τη φασματοσκοπία λέιζερ για στοιχειομετρική ανάλυση με φασματογράφο μάζας, τις εφαρμογές τω
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 200
Διεύθυνση Ιστοσελίδας