Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες