Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Αντικείμενο του εργαστήριου είναι: 1. Η αξιολόγηση και εφαρμογή εγχώριων υλικών ως υποστρωμάτων υδροπονικής καλλιέργειας 2 .Η μελέτη των θρεπτικών απαιτήσεων και συνθηκών θερμοκηπίου των υδροπονικών καλλιεργειών. 3. Η ανάπτυξη συστημάτων διαδικτύου των πραγμάτων και ψηφιακών εφαρμογών για την γεωργία
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Μηχανική - Αυτοματισμός, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχώνΣτόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών ώστε να εφαρμόζεται με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα το εθνικό πρόγραμμα δακοκτονίας (ΕΠΔ) στην Περιφέρεια Κρήτης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων. Άμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από το Εθνικό μας προϊόν.Περιφέρεια Κρήτης8 μήνες
2020-2021
48980όχι
Εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής για την βελτιστοποίηση των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στην Περιφέρεια ΚρήτηςΣτόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών ώστε να εφαρμόζεται με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα το εθνικό πρόγραμμα δακοκτονίας (ΕΠΔ) στην Περιφέρεια Κρήτης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων. Άμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από το Εθνικό μας προϊόν.Περιφέρεια Κρήτης12 μήνες
2021-2022
51956όχι
Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο του ΕΠΔ με την χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμώνΣτόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών ώστε να εφαρμόζεται με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα το εθνικό πρόγραμμα δακοκτονίας (ΕΠΔ) στην Περιφέρεια Κρήτης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων. Άμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από το Εθνικό μας προϊόν.Περιφέρεια Κρήτης36 μήνες
2022-2026
120900όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 10