Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Αντικείμενο του εργαστήριου είναι: 1. Η αξιολόγηση και εφαρμογή εγχώριων υλικών ως υποστρωμάτων υδροπονικής καλλιέργειας 2 .Η μελέτη των θρεπτικών απαιτήσεων και συνθηκών θερμοκηπίου των υδροπονικών καλλιεργειών. 3. Η ανάπτυξη συστημάτων διαδικτύου των πραγμάτων και ψηφιακών εφαρμογών για την γεωργία
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Μηχανική - Αυτοματισμός, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 10