Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Κυκλική Οικονομία και Βιωσιμώτητα
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)