Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Υποτροπικών Φυτών και Ιστοκαλλιέργειας
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η έρευνα του εργαστηρίου περιλαμβάνει: 1. Διατήρηση ex situ και εμπλουτισμός των Εθνικών Συλλογών Αβοκάντο, Φραγκόσυκου, Μουσμουλιάς, Μάνγκο, Χαρουπιάς, Μπανάνας, Τσεριμόγια, Πεκάν, Χουρμαδιάς, Φεϊζόα, Γκουάβα, Καραμπόλα, Μακαντάμια και Λίτσι. 2. Μελέτη της φυσιολογίας των υποτροπικών ειδών στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες. 3. Δημιουργία και αξιολόγηση νέων ποικιλιών και υποκειμένων, με σκοπό την πρωιμότητα και την προσαρμοστικότητα σε νέα κλιματικά δεδομένα, τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. 4. Διατήρηση και παραγωγή υγιούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 5. Μελέτη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων πολλαπλασιασμού (in vitro και υδροπονίας). 6. Μελέτη και αξιολόγηση καινοτόμων σκευασμάτων, για αύξηση απόδοσης των καλλιεργειών μέσω αγρονομικών μετρήσεων και ελέγχου θρεπτικής κατάστασης.