Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Σύνθεση και Μελέτη Λειτουργικών Μορίων μέσω MCR Χημείας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Ερευνητικά πεδία
Χημεία