Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο ενεργοποιείται στην έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και παραγωγής, για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας που μεταδίδει ο χώρος στο αντιληπτικό και αισθητηριακό φάσμα του ανθρώπου καθώς και την ενίσχυση της οικειοποίηση και της αποδοτικότητας του χώρου μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, design thinking και digital fabrication. Το εργαστήριο ακολουθεί τρεις βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις: 1. τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου στο χρόνο, στα πλαίσια της έννοιας της «Χωρικής Οικονομίας» (αγγλικά “Spatial Economy”), 2. την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και των ευφυών συστημάτων στη σύλληψη, επεξεργασία, παραγωγή και βιωματική εμπειρία του χώρου, στα πλαίσια της έννοιας «Χωρική Ευφυΐα» (αγγλικά “Spatial Intelligence”), και 3. τη διερεύνηση της επιρροής του χώρου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του στον άνθρωπο, στα πλαίσια της έννοιας της «Ψυχοχωρικότητας» (αγγλικά “Psychospatiality”).
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Κυκλική Οικονομία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Ιστορία & Αρχαιολογία, Τέχνες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Πολυμέσα - Τέχνες - Διασκέδαση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Μηχανήματα Digital Fabrication 1 Χ CNC Router 5,5KW , 2 Χ Laser Cutters 150W , 6 Χ 3d Printers, 1 Χ Vinyl Cutter Εξοπλισμός Εικονικής Πραγματικότητας Εξοπλισμός Διάδρασης Εξοπλισμός Ρομποτικής Εξοπλισμός λήψης εικόνας και ήχου Εξοπλισμός Projection Mapping Εξοπλισμός Electroencephalographs (EEG)
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 59