Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Χημείας Προηγμένων Υλικών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ChemMaterLab του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και τη σύνθεση πολυλειτουργικών νανοπορωδών υλικών. Χρησιμοποιούμε υπερμοριακές δομές πολυμερών συναρμογής και δομικές μονάδες στη νανοκλίμακα (νανοσωματίδια, νανοπλειάδες) για την ανάπτυξη 3D πλεγμάτων οξειδίου και χαλκογονιδίου μετάλλου με ελεγχόμενη αρχιτεκτονική δικτύου πόρων και επιθυμητά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά. Πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νανοσύνθετων ημιαγωγών και 3D δομών από συνδεδεμένα νανοσωματίδια για φωτοκαταλυτική περιβαλλοντική αποκατάσταση, πράσινη οργανική σύνθεση και μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε χημική, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλιακών καυσίμων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 125