Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης
Τμήμα Γεωπληροφορικής στη Διαχείρηση Περιβάλλοντος - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο ασχολείται με τη χρήση τηλεπισκόπησης και τεχνολογιών γεωπληροφορικής στην παρακολούθηση της βλάστησης και του περιβάλλοντος, συλλέγοντας δεδομένα από μεγάλες εκτάσεις με μεγάλη ακρίβεια και χαμηλό κόστος. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων από μεμονωμένο παραγωγό/επιχειρηματία ως και φορείς υπεύθυνους για την εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού σε διάφορα επίπεδα αυτοδιοίκησης.