Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
1. Ρεολογία και διεργασίες μορφοποίησης πολυμερών. 2. (Νανο)σύνθετα υλικά
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας