Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Βιολογίας Φυτών
Τμήμα Βιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2008 και ασχολείται με θέματα της Βιολογίας Φυτών κυρίως σε Μοριακό επίπεδο. Είναι πλήρως εξοπλισμένο για ερευνητικές δραστηριότητες στην Μοριακή Βιολογία Φυτών, στην Γενετική Φυτών και στην Ιστοκαλλιέργεια φυτικών ιστών και κυττάρων. Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην Αλληλεπίδραση των φυτών με τους (φυτικούς) ιούς και τα ιοειδή καθώς επίσης και στο ρόλο των RNA καθοδηγούμενων μηχανισμών στην άμυνα των φυτών, Επίσης, τα τελευταία χρόνια το εργαστήριο έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο της Αγροδιατροφής, κυρίως με την γενετική και την ιολογία της αμπέλου καθώς και με την ανάδειξη και αξιοποίηση του χαρουπιού και του δέντρου που τα παράγει.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας, Ιστοκαλλιέργεια φυτικών ιστών και κυττάρων, θάλαμοι σταθερών συνθηκών ανάπτυξης φυτών, πρόσβαση σε κλιματιζόμενο θερμοκήπιο με 12 ανεξάρτητους πειραματικούς θαλάμους.