Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Λαχανοκομίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Λαχανοκομίας του ΙΕΛΥΑ εστιάζει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή κηπευτικών (λίπανση, ποικιλίες-γεννετικό υλικό, καλλιεργητικές τεχνικές), στην εισαγωγή τεχνικών και τεχνολογιών για την βελτιστοποίηση της μετασυλλεκτικής ζωής των προϊόντων από τις κηπευτικές καλλιέργειες καθώς και στην εισαγωγή νέων ειδών κηπευτικών-υποψήφιων για καλλιέργεια σε περιοχές της Κρήτης. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο για παρατηρήσεις της ανάπτυξης και της φυσιολογίας των φυτών στον αγρό καθώς και για μετρήσεις αντιοξειδωτικών, φωτοσυνθετικών χρωστικών καθώς και για μετρήσεις-συγκρίσεις της ανάπτυξης των φυτών, ενώ είναι δυνατή η εγκατάσταση πιλοτικών καλλιεργειών και καλλιεργειών για ερευνητικούς σκοπούς. Το έργαστήριο έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχει σταθερά θέσεις σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ενώ συνεργάζεται με εταιρίες του κλαδου για δοκιμές προϊόντων θρέψης.