Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Εσπεριδοειδών
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Ο βασικός άξονας έρευνας του εργαστηρίου είναι η αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού με το περιβάλλον και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας. Επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της ποιότητας των εσπεριδοειδών και την μετασυλλεκτική τους συμπεριφορά. Επίσης, εκτελούνται πειράματα που σχετίζονται με την αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις και μελετούνται μοριακοί μηχανισμοί απόκρισης αντιοξειδωτικών ουσιών. Στην Εθνική Συλλογή Ποικιλιών Εσπεριδοειδών, που περιλαμβάνει 164 ποικιλίες, προστίθενται συνεχώς επιλογές από όλη την Ελλάδα με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και αφετέρου τον χαρακτηρισμό τους (παραγωγικότητα, ποιότητα, κλιματική προσαρμογή).
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή