Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ομάδα Διάφανων Αγώγιμων Οξειδίων και Διατάξεων
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας εστιάζει στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών και διατάξεων για ενεργειακές, περιβαλλοντικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Νανοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον