Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εφαρμογές Φωτονικής στην Αγροδιατροφή και το Περιβάλλον
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)