Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας είναι ένα από τα λίγα εργαστήρια ελληνικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη βιολογικών διεργασιών για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το εργαστήριο ιδρύθηκε με την άφιξη του Καθ. Νικόλα Καλογεράκη στο Πολυτεχνείο Κρήτης το καλοκαίρι του 1997, λίγους μήνες πριν το Τμήμα δεχτεί τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές. Το εργαστήριο ανήκει στον Τομέα II: «Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών». Από τον Δεκ’ του 2021, ο Δρ Ανέστης Βλυσίδης εντάχθηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο εργαστήριο. Είναι επίσης ο σημερινός Διευθυντής του εργαστηρίου καθώς ο Ν. Καλογεράκης είναι πλέον Ομότιμος Καθηγητής από τον Σεπτ’ του 2021. Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και κοινοτικά έργα (FP5, FP6, FP7, H2020, LIFE, EEA) και έχει δημιουργήσει συνεργασίες με πολλά εργαστήρια στην ΕΕ και παγκοσμίως.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας