Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών πραγματοποιούνται μελέτες που αφορούν στους παθογόνος μικροοργανισμούς των ψαριών της ιχθυοκαλλιέργειας. Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο επιστημονικό εξοπλισμό για μικροβιολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις. Πέρα από τη διερεύνηση ασθενειών, η ερευνητική ομάδα πρωτοπορεί σε καινοτόμες μεθόδους πρόληψης ασθενειών, όπως η θεραπεία με φάγους και τα αυτογενή εμβόλια. Η θεραπεία με φάγους περιλαμβάνει την καταπολέμηση βακτηριακών ασθενειών με τη χρήση βακτηριοφάγων, εξειδικευμένων ιών που στοχεύουν τα βακτήρια. Τα αυτογενή εμβόλια αναπτύσσονται όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο παθογόνο που ευθύνεται για την ασθένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες του εργαστηρίου οδήγησαν στη δημιουργία της Aquatic Biologicals, της πρώτης spin-off του HCMR, η οποία τιμήθηκε ως Τεχνοβλαστός της χρονιάς 2022 από την Elevate Greece.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Κτηνιατρική, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 89