Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ινστιτούτο Αναδυόμενων Τεχνολογιών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η ερευνητική ομάδα Nano@HMU είναι μέλος του Ινστιτούτου Αναδυόμενων Τεχνολογιών του ΕΛΜΕΠΑ και στοχεύει στην ανάπτυξη εκτυπώσιμων οπτοηλεκτρονικών διατάξεων αλλά και συσκευών συλλογής και αποθήκευσης ενέργειας. Το NANO@HMU είναι γνωστό για τα επιτεύγματά του στη μηχανική διεπαφής εύκαμπτων ηλιακών κυψελών (περοβσκίτης, οργανικά φωτοβολταικά) με χρήση προηγμένων νανουλικών. Η ομάδα έχει επίσης αναπτύξει καινοτόμα μετρητικά συστήματα διατάξεων (I-V, MPPT, κλπ.) ελέγχου της απόδοσης και της σταθερότητας τους σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Παράλληλα η ομάδα έχει αναπτύξει πρωτότυπες, εκτυπώσιμες και εύκαμπτες διατάξεις πέρα από Φ/Β, όπως αισθητήρες υγρασίες, μηχανικής πίεσης, φωτός, αλλά και μνήμες αντίστασης ελέγξιμες με φως και ηλεκτρική τάση για σύνθετους νευρομορφικούς υπολογισμούς.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Μηχανική Υλικών, Νανοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Πιλοτική γραμμή ολοκληρωμένης κατασκευής ηλεκτρονικών διατάξεων σε αδρανείς συνθήκες. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός εκτυπώσιμων ηλεκτρονικών και Φ/Β διατάξεων.
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 170