Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Eργαστήριο Φυτοπαθολογίας εστιάζει στην αντιμετώπιση ασθενειών καλλιεργούμενων φυτών από φυτοπαθογόνους οργανισμούς (ιοί/ιοειδή, μύκητες, βακτήρια) στοχεύοντας στην προστασία και αειφορική διαχείρησή των φυτογενετικών πόρων. Πεδία έρευνας αποτελούν: η διάγνωση ασθενειών, μελέτη και χαρακτηρισμός νέων-αναδυόμενων παθογόνων. η βελτιστοποίηση/ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. η μελέτη της επιδημιολογίας, γενετικών εξελικτικών σχέσων και πληθυσμιακής δομής,και βιολογίας των φυτοπαθογόνων. η μελέτη αλληλεπιδράσεων φυτοπαθογόνων-ξενιστώνκαι προσδιορισμός ρόλου φυτικών γονιδίων στην παθογένεια, για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρησης ασθενειών. η μελέτη μικροβιώματος και χαρακτηρισμός ωφέλιμων ενδοφυτικών μικροοργανισμών, προσδιορισμός αλληλεπιδράσεων με φυτοπαθογόνους οργανισμούς και εμπλοκή τους σε μηχανισμούς άμυνας, ως σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης με χρήση βιολογικών παραγόντων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Ψυχομενη φυγοκεντρος, φυγοκεντρος πάγκου, επωαστικοι θάλαμοι, PCR θερμοκυκλοποιητες κ συσκευές ηλεκτροφορησης, καταψυκτες - 80οC, κλιβανος
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυναςΤο ερευνητικό έργο ΕΣΠΕΡασπίς στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση ανταγωνιστικότητας της εσπεριδοκαλλιέργειας ως νέα εθνική στρατηγική για την καλλιέργεια και τις γεωργικές πρακτικές.Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς ΠΌΡΟΥΣ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).30 μήνες
2020-2023
736083.1ναιΣύνδεσμος
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 20