Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Eργαστήριο Φυτοπαθολογίας εστιάζει στην αντιμετώπιση ασθενειών καλλιεργούμενων φυτών από φυτοπαθογόνους οργανισμούς (ιοί/ιοειδή, μύκητες, βακτήρια) στοχεύοντας στην προστασία και αειφορική διαχείρησή των φυτογενετικών πόρων. Πεδία έρευνας αποτελούν: η διάγνωση ασθενειών, μελέτη και χαρακτηρισμός νέων-αναδυόμενων παθογόνων. η βελτιστοποίηση/ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. η μελέτη της επιδημιολογίας, γενετικών εξελικτικών σχέσων και πληθυσμιακής δομής,και βιολογίας των φυτοπαθογόνων. η μελέτη αλληλεπιδράσεων φυτοπαθογόνων-ξενιστώνκαι προσδιορισμός ρόλου φυτικών γονιδίων στην παθογένεια, για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρησης ασθενειών. η μελέτη μικροβιώματος και χαρακτηρισμός ωφέλιμων ενδοφυτικών μικροοργανισμών, προσδιορισμός αλληλεπιδράσεων με φυτοπαθογόνους οργανισμούς και εμπλοκή τους σε μηχανισμούς άμυνας, ως σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης με χρήση βιολογικών παραγόντων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Ψυχομενη φυγοκεντρος, φυγοκεντρος πάγκου, επωαστικοι θάλαμοι, PCR θερμοκυκλοποιητες κ συσκευές ηλεκτροφορησης, καταψυκτες - 80οC, κλιβανος
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 20