Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV) του Ινστιτούτου Επιστήμης Υπολογιστών (ICS), ΙΤΕ, ιδρύθηκε το 1988. To CARV προωθεί την έρευνα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων. Αναπτύσσουμε πρωτότυπα τελευταίας τεχνολογίας, υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες που στοχεύουν να τονώσουν την επιχειρηματικότητα και να επηρεάσουν τη βιομηχανία. Το CARV συγκεντρώνει πολυεπιστημονική τεχνογνωσία στους τομείς αμοιβαίας αλληλεπίδρασης των νανοηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων, της αρχιτεκτονικής, του λογισμικού συστημάτων, των μεταγλωττιστών, του παράλληλου προγραμματισμού και της θεωρίας συγχρονισμού.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι