Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: - Ηλεκτρικά Κυκλώματα (ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, χρήση λογισμικού για σχεδίαση κυκλωμάτων κ.λπ.) και κυκλώματα επεξεργασίας και διαχείρισης ισχύος (ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, διατάξεις ελέγχου ισχύος κ.λπ.), - Αισθητήρες Μέτρησης (σχεδίαση αισθητήρων, κυκλώματα επεξεργασίας σήματος αισθητήρων κ.λπ.) και ηλεκτρικές μετρήσεις (διατάξεις και όργανα μέτρησης, διεπικοινωνία συστημάτων μέτρησης με υπολογιστή κ.λπ.) και - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σχεδίαση ηλιακών και αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, ενέργεια από βιομάζα, κυματική ενέργεια, γεωθερμία, συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα και μικροδίκτυα, βελτιστοποίηση λειτουργίας κ.λπ.).
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ