Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η έρευνα που πραγματοποιείται στον Τομέα Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (ΙΤΕ) περιλαμβάνει ευρύτερους τομείς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων (από την εξόρυξη υδρογονανθράκων έως εγκαταστάσεις πράσινης ενέργειας), την αξιολόγηση και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την ανάπτυξη τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης υλικών και ενέργειας. Πιο αναλυτικά μελετάμε α) Πετρελαιοκηλίδες στο θαλάσσιο περιβάλλον - βιοαποικοδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στη βαθιά θάλασσα σε in situ συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (Υποδομή Πειραματισμού σε Υψηλή Πίεση του ΙΤΕ/ΙΓ). β) Τεχνολογίες βιο-αποκατάστασης – αποτελεσματικότητα χημικών διασκορπιστικών, βιο-διέγερσης, βιο-επιφανειοδραστικών ουσιών στην μικροβιακή αποικοδόμηση υδρογονανθράκων. γ) Πλαστική ρύπανση στα θαλάσσια οικοσυστήματα – βιοαποικοδόμηση μικροπλαστικών δ) Οικοσυστήματα Μπλε Άνθρακα – μετριασμός της κλιματικής αλλαγής μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση.
Διεύθυνση Ιστοσελίδας