Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου στοχεύουν στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών πλαισίων, μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που υποστηρίζουν τη σχεδίαση και την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών ώστε αυτές να είναι προσβάσιμες, εύχρηστες και φιλικές προς «όλους» (καλύπτοντας τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων δυνητικών χρηστών). Παράλληλα, μελετά την Εμπειρία Χρήστη (User Experience - UX) διαδραστικών συστημάτων, εστιάζοντας στη βαθιά κατανόηση των αναγκών, επιθυμιών, ικανοτήτων και περιορισμών των χρηστών και λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής και πλαίσιο χρήσης. Το Εργαστήριο συντονίζει τη λειτουργία του Προγράμματος Διάχυτης στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται πρωτότυπα διαδραστικά συστήματα στους τομείς: Τέχνες και Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Υγεία, Σπίτι, Εργασιακό Περιβάλλον, Γεωργία, Εμπόριο και Διαφήμιση, Αναψυχή και Ψυχαγωγία, που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την πληροφόρηση και την εκπαίδευση, με προσβάσιμη και φιλική προσβάσδιάδραση.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Πολυμέσα - Τέχνες - Διασκέδαση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 1083