Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ερευνητικό εργαστήριο νεφρολογίας
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Μελέτη των ποδοκυτταρικών πρωτεϊνών στη νεφρίτιδα του ΣΕΛ. και η επίδραση της θεραπείας σε αυτές. Μελέτη της ποδοκυτταρικής βλάβης στη μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα και η επίδραση της ιντερφερόνης β1α σε αυτή. Μελέτη των μηχανισμών νεφροτοξικότητας της ραπαμυσίνης. Μελέτη των βιοφυσικών ιδιοτήτων των αγγείων σε ασθενείς με ασβεστοποιό αρτηριοπάθεια. Μεταφραστική έρευνα της παθοφυσιολογίας νέων μεταλλάξεων των κληρονομικών νοσημάτων στον πληθυσμό της Κρήτης, Μηχανισμοί νεφρικής βλάβης στα συστηματικά νοσήματα.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
ELISA Plate Reader/Washer, Thermal Cycler, Western Blot Equipment, Συσκευή μέτρησης συγκέντρωσης νουκλεϊκών τύπου Νanodrop, Ανανέωση συστήματος αντίστροφης όσμωσης για την παραγωγή καθαρού νερού, Συσκευή παραγωγής θρυμματισμένου πάγου, Κλίβανος κυτταροκαλλιέργιας, Μηχανή παραγωγής πάγου.