Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων ανήκει στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Ενέργεια, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
RobinsonEU48 μήνες
2020-2024
6999727.26όχι
FACTLOGFACTLOG is driven by several specific business cases in the process industry and focuses in innovation about Analytics, AI and Optimization on the Deployment and Assessment of coherent Enhanced Cognitive Twins for the specific sectors represented in the project.EU48 μήνες
2019-2024
7089837όχιΣύνδεσμος
NESOIThe EU project NESOI aims to mobilise more than 100M € of investment in sustainable energy projects to an audience of 2,400 inhabited EU islands by 2023, giving the opportunity to test innovative energy technologies and approaches in a cost-competitive way.EU48 μήνες
2019-2023
9996280όχιΣύνδεσμος
AQUASpiceEU48 μήνες
2021-2025
11055283.63όχι
ASVaCSDevelopment, design, production and environmental analysis of advanced solar thermal collectors and heat storage systems using vacuum and phase change materials.ΕΠΑνΕΚ36 μήνες
2018-2021
492488όχιΣύνδεσμος
NANOCO2Rational design and development of nano-structured catalysts for CO2 hydrogenation to value-added products (NANOCO2).ΕΠΑνΕΚ36 μήνες
2018-2021
679099.6όχιΣύνδεσμος
LIGBIO-GASOFCLIGBIO-GASOFC focuses on the development and evaluation of novel materials, devices and processes for the efficient co-current energy conversion.ΕΠΑνΕΚ36 μήνες
2018-2021
849648.96όχιΣύνδεσμος
SmartGreenRISCrete36 μήνες
2020-2023
495000όχι
SmartWatersDesign of an intelligent system for sustainable management of water networks: application to Crete.GSRT18 μήνες
2015-2017
450000όχιΣύνδεσμος
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 163