Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Εντομολογίας
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Bιο-οικολογία των εχθρών της ελιάς, εσπεριδοειδών, αβοκάντο και κηπευτικών καθώς και των ωφέλιμων εντόμων τους. Βελτίωση των μεθόδων και μέσων αντιμετώπισης των εχθρών των καλλιεργειών (π.χ. βελτίωση των δολωματικών ψεκασμών εναντίον του δάκου αλλά και της παγίδευσης του). Εκτροφές εντόμων. Βιοδοκιμές και μελέτες αγρού αξιολόγησης αποτελεσματικότητας ΄ή ανθεκτικότητας νέων δραστικών ουσιών. Μελέτες επικονιαστών (μέλισσες, βομβίνοι και άγριες μέλισσες), καταγραφές τους και επίδραση των εντομοκτόνων σε αυτούς.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Ο εξοπλισμός είναι: θάλαμοι ανάπτυξης εντόμων, 2 εργαστηριακοί χώροι και 5 δωμάτια ελεγχόμενα συνθηκών, στερεοσκόπια κτλ
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 32