Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Εντομολογίας
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Bιο-οικολογία των εχθρών της ελιάς, εσπεριδοειδών, αβοκάντο και κηπευτικών καθώς και των ωφέλιμων εντόμων τους. Βελτίωση των μεθόδων και μέσων αντιμετώπισης των εχθρών των καλλιεργειών (π.χ. βελτίωση των δολωματικών ψεκασμών εναντίον του δάκου αλλά και της παγίδευσης του). Εκτροφές εντόμων. Βιοδοκιμές και μελέτες αγρού αξιολόγησης αποτελεσματικότητας ΄ή ανθεκτικότητας νέων δραστικών ουσιών. Μελέτες επικονιαστών (μέλισσες, βομβίνοι και άγριες μέλισσες), καταγραφές τους και επίδραση των εντομοκτόνων σε αυτούς.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Ο εξοπλισμός είναι: θάλαμοι ανάπτυξης εντόμων, 2 εργαστηριακοί χώροι και 5 δωμάτια ελεγχόμενα συνθηκών, στερεοσκόπια κτλ
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
Αξιολόγηση δραστικής ουσίας (acetamiprid) με δολωμ. ψεκασμούς εναντίον του δάκου της ελιάς σε ελαιώνες μεγάλης έκτασηςNUFARM SAS48 μήνες
2019-2023
15000όχι
Πρότυπoς ελαιώνας Ρουμάτων διαχείρισης ΔάκουΣτο παρόν έργο προτείνεται ο βέλτιστος συνδυασμός της μαζικής παγίδευσης (βιολογική μέθοδος) με δολωματικούς ψεκασμούς ακριβείας (ψεκασμοί μικρού όγκου με χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού), συνιστώντας την πλέον περιβαλλοντικά φιλική, ολοκληρωμένη, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του εντόμου [Integrated Pest Management (IPM)]. Η προσέγγιση αυτή ελαχιστοποιεί τη χρήση αγροχημικών, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και συνάδει πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες περί αειφορικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών συμβάλλοντας στην παραγωγή ασφαλέστερων και ποιοτικότερων τροφίμων με υψηλή διατροφική και εμπορική αξία.ΥΠΑΑΤ36 μήνες
2022-2025
42350όχι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟΤο έργο AVOCADO έχει στόχο την οργανωμένη υποστήριξη της καλλιέργειας αβοκάντο μέσω πρακτικών και εργαλείων για την καταγραφή και την ολοκληρωμένη διαχείριση των εχθρών και ασθενειών του αλλά και την παραγωγή ελεγμένου πολλαπλασιαστικού υλικού διαθέσιμου στους ενδιαφερόμενους, με την βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων.ΥΠΑΑΤ36 μήνες
2023-2025
83550όχι
Συνδυασμός βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα.Ο γενικός σκοπός της Προτεινόμενης Πράξης είναι ο συνδυασμός βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα. Η βιολογική καλλιέργεια για πρώτη φορά σε ολόκληρη περιοχή από το συνεταιρισμό με παραγωγή θηρευτών και άλλων βιολογικών μεθόδων.ΥΠΑΑΤ36 μήνες
2023-2025
41850όχι
Δακο-Tech- Καινοτόμα Αντιμετώπιση του Δάκου της ΕλιάςΣτο προτεινόμενο έργο θα εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικών συστημάτων, αυτοματισμών και πληροφορικής για τον ουσιαστικό τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών, που συνιστά τη μόνη φιλο-περιβαλλοντική μέθοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης [Integrated Pest Management, (IMP)] του δάκου της ελιάς.ΥΠΑΑΤ24 μήνες
2023-2024
30920όχι
Αντιμετώπιση της Tutas absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών τηςΗ αντιμετώπιση της tuta absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών της από τους ίδιους τους παραγωγούς, ειδικά εντομοστεγή δίχτυα, προθαλάμους.ΥΠΑΑΤ36 μήνες
2023-2025
24100όχι
ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΦΥΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣΟ γενικός σκοπός της Προτεινόμενης Πράξης είναι η προώθηση και χρήση επιλεγμένων ενδοφυτικών μικροβιακών στελεχών στην φυτοπροστασία της τομάτας με σκοπό της μείωση των εισροών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα και νερό άρδευσης) στην καλλιέργεια έτσι ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμαΥΠΑΑΤ36 μήνες
2023-2025
65410.01όχι
New trap design against the Olive Fruit flyΣτόχος του έργου είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας συνδυασμού νέας παγίδας και ελκυστικού στην αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς μέσω της Μαζικής παγίδευσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανεύρεσης προϊόντων εναλλακτικών των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων, με τις λιγότερες κατά το δυνατόν επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγείαBASF HELLAS48 μήνες
2019-2024
18817ναι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 32