Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εντομολογίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο διερευνά τρόπους ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων και ακάρεων σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών. Μελετά τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά προιόντα. Αναπτύσσει και εφαρμόζει διαγνωστικές δοκιμές για τον έγκαιρο εντοπισμό της ανθεκτικότητας και την έκταση που έχει πάρει. Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών με έμφαση στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση βιολογικών παραγόντων (φυσικών εχθρών) στα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες