Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ
Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ - Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ προσφέρει την ευκαιρία υλοποίησης έρευνας αιχμής, ενώ ο συνδυασμός του άριστου ερευνητικού του ανθρώπινου δυναμικού και των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων το έχει καταστήσει διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης στον τομέα της ύλης λέιζερ/ αλληλεπίδραση πλάσματος και φυσική και τεχνολογία πλάσματος. https://ippl.hmu.gr
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Φυσική