Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο DataLab εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ανάλυση, επεξεργασία και αναπαράσταση αριθμητικών και μη αριθμητικών δεδομένων (αριθμοί, εικόνα, video, κείμενο, ήχος), Υπολογιστική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, Νευρωνικά δίκτυα, Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, Διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, Λήψη αποφάσεων, Πολυμέσα, Επεξεργασία εικόνων και σημάτων, Υπολογιστική όραση και αναγνώριση προτύπων, Μοντελοποίηση δεδομένων, Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων, Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση παραγωγικής δομής, Μοντέλα ισορροπίας εισροών-εκροών, Βελτιστοποίηση μεγάλης κλίμακας, Εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Πολυμέσα - Τέχνες - Διασκέδαση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 200