Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ‘Βασίλης Γαλανόπουλος’
Τμήμα Βιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Ε.Η.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε με την με αριθμό 1082/8-12-80 Προεδρικό Διάταγμα και λειτουργεί στους χώρους του Τμήματος Βιολογίας. Η υψηλή διακριτική ικανότητα των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων (ΗΜ) τα καθιερώνει ως πολύτιμα και απαραίτητα εργαλεία όχι μόνο για την οπτικοποίηση μικρών ενδοκυτταρικών και εξωκυτταρικών δομών σε μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά και για την κλινική διάγνωση, την κατανόηση ασθενειών και την αποτελεσματική θεραπεία. Στο Εργαστήριο απασχολούνται δυο τεχνικοί με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στην ηλεκτρονική μικροσκοπία. Τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν: συντήρηση των οργάνων, προετοιμασία δειγμάτων και παρατήρηση στα ΗΜ, συμμετοχή στην διεξαγωγή προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων για Τμήματα του ΠΚ, εκπαίδευση των νέων χρηστών των μικροσκοπίων, στοιχειώδη επεξεργασία των πρωτογενών αποτελεσμάτων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Υλικών, Φυσική, Χημεία, Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Το εργαστήριο διαθέτει ένα ΗΜ Διέλευσης της JEOL (JEM 2100), ένα ΗΜ Σάρωσης της JEOL (6390 LV) και ένα ΗΜ Σάρωσης της JEOL, Field Emission Gun. Το ΕΗΜ προσφέρει υπηρεσίες σε όλη την ερευνητική κοινότητα της Κρήτης, ενώ διατηρεί συνεργασίες και με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα εκτός Κρήτης