Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Νηματωδολογίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Νηματωδολογίας έχει αντικείμενο την διάγνωση φυτοπαρασιτικών νηματωδών και την μελέτη της βιολογίας και ολοκληρωμένης καταπολέμησης τους σε καλλιεργούμενα φυτά. Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η ταυτοποίηση των νηματωδών σε είδος με την εφαρμογή μοριακών/βιοχημικών μεθόδων, γίνεται από συνεργαζόμενα ινστιτούτα στο εξωτερικό. Επιπλέον σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια, μελετάται η επίδραση της προσβολής των νηματωδών στην φυσιολογία των φυτών καθώς και η αλληλεπίδραση τους με άλλα φυτοπαθογόνα.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 57