Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Eργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
To εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων» και εντάσσεται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Διοικητικής Επιστήμης και Οργάνωσης Επιχειρηματικών Δομών, Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικής Αναλυτικής, Κοστολόγησης και Στρατηγικής Διαχείρισης Κόστους, Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης, Χαοτικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Μη Γραμμικής Αναλυτικής, Διαχείρισης Παραμέτρων Καταγραφής και Πρόβλεψης Τουριστικού Προϊόντος, θεμάτων Βελτιστοποίησης και Διαχείρισης Πόρων, Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής, Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών, Διοίκησης Ποιότητας, Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, κα..
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Γενικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας