Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον (EMBER), διδάσκει και συμβουλεύει μεταξύ άλλων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης στο δομημένο περιβάλλον, των λύσεων που βασίζονται στη φύση, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ψυχρών υλικών, των έξυπνων κτιρίων και κοινοτήτων, της ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων και προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών σε επίπεδο περιφέρειας και πόλης, της ανάπτυξης και της ενεργειακής διαχείρισης μικροδικτύων και έξυπνων δικτύων. Το εργαστήριο EMBER έχει οικοδομήσει μια μακροχρόνια συνεργασία σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα έρευνας και καινοτομίας. Επί του παρόντος, το EMBER συντονίζει το έργο VARCITIES H2020, το οποίο θέτει τους πολίτες και τις "ανθρώπινες κοινότητες" στο επίκεντρο του οράματος των μελλοντικών πόλεων, αναπτύσσοντας οραματικές δράσεις με βάση τη φύση για την υγεία, την ευημερία και την ανθεκτικότητα των πόλεων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι