Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα υποστήριξης αποφάσεων, επιχειρησιακής έρευνας, τεχνητής νοημοσύνης, πληροφοριακών συστημάτων, εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ και πολυκριτήριας ανάλυσης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Διάθεση Εργαστηρίου πληροφορικής με 20 Η/Υ (έχει χρησιμοποιηθεί ως κέντρο πιστοποίησης)